Tools

เข็มทิศพลาสติก แบบไม้บรรทัด/อุปกรณ์วัดเทียมทิศดาวเทียม

ชื่อสินค้า : เข็มทิศพลาสติก แบบไม้บรรทัด/อุปกรณ์วัดเทียบทิศดาวเทียม

ชื่อรุ่น     : 

รายละเอียด : 

  • ใช้กำหนดทิศทาง ในการหันหน้าจานดาวเทียมให้ถูกต้อง 
  • ใช้วัดทิศทางในการรับสัญญาณ
  • ใช้เทียบวัดปรับขั้วการรับสัญญาณของตัว LNB
  • สามารถหมุนปรับตั้งตัวเลขอ้างอิงได้ ค่อนข้างแม่นยำ
  • เครื่องมือที่ช่างติดตั้งจานดาวเทียมทุกคน ต้องมีประจำตัว


คุณสมบัติเพิ่มเติม

  • สามารถนำไปใช้ควบคู่กับแผนที่ที่มีอัตราส่วนเท่ากันกับตัวเลขที่พิมพ์ได้
  • มีแว่นขยาย สำหรับส่องขยายวัตถุได้

 

สั่งซื้อสินค้าผ่านทาง Email : info@thaitechphuket.com

หรือ Fax : (076)245990

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : (076)245988-9